• Utställning - "Gribshunden" - danske kungens skepp
  • Utställning - "Gribshunden" - danske kungens skepp

Utställning - "Gribshunden" - danske kungens skepp

Datum: Tis 28 nov 2017 - ons 28 feb 2018
Kategori: Utställningar, Evenemang
Arena/plats: Blekinge Museum

En utställning som berättar den spännande historien om skeppsvraket "Gribshunden".

På 10 meters djup vid Stora Ekön i Ekösund i Ronneby skärgård, vilar resterna av ett mer än femhundra år gammalt skepp djupt nersjunket i dyn. Det är den danska kungen Hans flaggskepp "Gribshunden", cirka 35 meter långt och 12 meter brett. Ovan botten syns endast löst liggande timmer och delar av skeppets spant.

Ett antal föremål från vraket är bärgade och utställda: kanonlavetter, ankarspel, delar av en ringbrynja, armborstpilar med mera. En kanonlavett med eldrör har rekonstruerats i fullskalemodell. I augusti 2015 bärgades skeppets stävfigur (galjonsfigur). Stävfiguren är för närvarande på konservering och i utställningen visas en kopia i skala 1:1.

Vraket är den äldsta karacken som påträffats i Skandinavien. Enligt flera experter är det sannolikt världens bäst bevarade 1400-talsskepp. "Gribshunden" är samtida med Christofer Columbus skepp "Santa Maria" och Vasco da Gamas fartyg "São Gabriel" och kan ge ledtrådar om hur periodens skepp var konstruerade.

Kontaktinformation
Telefonnummer:  +46 455-304985
Arrangör e-post:  info@blekingemuseum.se

Länkar
Webbsida:  http://www.blekingemuseum.se
Evenemangslänk:  http://www.blekingemuseum.se/pages/426
Länk till dokument:  http://www.blekingemuseum.se/pages/275

Dela:

Stäng
;